Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Psycholog
Kreska strona
10.05.2018
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn.”Pomoc szyta na miarę!” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Psycholog
 
Nr. ref. PSNM/Ps/1/2018
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1;  możliwość zatrudnienia „od zaraz”

Celem projektu „Pomoc szyta na miarę!” jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
Główne zadania psychologa w projekcie:
 • udział w rekrutacji uczestników do projektu;
 • indywidualna praca z osobą z niepełnosprawnością mająca na celu aktywizację społeczną i zawodową klienta – w tym przeprowadzanie indywidualnej diagnozy funkcjonowania społeczno-zawodowego uczestników projektu oraz identyfikacja ich potrzeb;
 • współpraca z otoczeniem uczestnika, w tym pracownikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, rodziną, pracownikiem socjalnym itp.;
 • współdziałanie z pozostałymi pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę z uczestnikiem przy opracowywaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji uczestnika;
 • poradnictwo psychospołeczne i psychologiczne;
 • prowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych;
 • współdziałanie z zespołem trenerów pracy, psychologami oraz doradcami zawodowymi;
Specyfika pracy:
 • praca w godzinach od 8 do 16, okresowo także w godzinach nieregularnych, w biurze projektu lub w terenie
Wymagania:
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • tytuł magistra psychologii potwierdzony dyplomem;
 • wysoka kultura osobista i empatia;
 • umiejętności samodzielnego planowania i weryfikowania działań;
 • umiejętność jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem;
 • skuteczna obsługa komputera, umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 • optymistyczne nastawienie
Mile widziane:
 • badania sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczka Sanepid) lub zdolność do wykonania badań;
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres próbny w wymiarze 1 etatu. Po pozytywnej weryfikacji okresu próbnego możliwość kontynuacji zatrudnienia;
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref.

Na oferty czekamy do dnia 17.05.2018 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w ChSON „Ognisko” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.)”.
 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”

Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Asystent osoby niepełnosprawnej / Pomoc terapeuty   Mamy auto!   Praca na stanowisku Trener/Trenerka pracy
28.01.2019
wiecej
 
17.12.2018
wiecej
 
23.11.2018
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte