Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Trener aktywności
Kreska strona
05.10.2018
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn.”Pomoc szyta na miarę” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Trener aktywności
 
Nr. ref. PSNM/Ta/10/2018
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1

Celem projektu „Pomoc szyta na miarę!” jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
Główne zadania trenera aktywności to:
 • indywidualna praca z osobą z niepełnosprawnością mająca na celu aktywizację społeczną klienta,
  w tym:
  • udział w rekrutacji uczestników do projektu;
  • współtworzenie indywidualnej oceny kompetencji społecznych;
  • współtworzenie i towarzyszenie w czasie realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej uczestnika;
  • prowadzenie zajęć indywidualnych oraz współprowadzenie zajęć grupowych dla uczestników;
  • współpraca z otoczeniem wspieranej osoby: pracownikami ośrodka dziennego wsparcia, rodziną itp.;
  • współdziałanie z zespołem trenerów aktywności, trenerów pracy, psychologami oraz doradcami zawodowymi;
  • systematyczne i terminowe sprawozdawanie swojej pracy do koordynatora.
 
Specyfika pracy:
 • praca w godzinach nieregularnych w biurze projektu lub w terenie (obszar województwa małopolskiego) polegająca na  towarzyszeniu klientom w działaniach mających na celu zwiększenie ich samodzielności społecznej i zawodowej.
 
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe np. pedagogika, psychologia, praca socjalna);
 • udokumentowane doświadczenie minimum 1 rok w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • mobilność i gotowość do lekkiej pracy fizycznej oraz w zmiennych warunkach (mile widziane prawo jazdy kat. B)
 • skuteczna obsługa komputera (programy Word, Excel), umiejętność pracy na dokumentach on-line;
Od osoby pełniącej rolę trenera aktywności oczekujemy także wysokich kompetencji społecznych, osobistych i organizacyjnych, m.in. wysokiej kultury osobistej, empatii, optymistycznego i proaktywnego nastawienia do życia. Umiejętności jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem; samodzielnego inicjowania i realizowania działań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kompetencji pożądanych u trenera aktywności. (str. 131-134).
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres próbny w wymiarze 1 etatu. Możliwość kontynuacji zatrudnienia po pozytywnej weryfikacji okresu próbnego;
 • kartę miejską na wszystkie linie, telefon służbowy, możliwość korzystania z samochodu służbowego;
 • szkolenie z teorii i praktyki pracy z osobami z niepełnosprawnością;
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. z ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w ChSON „Ognisko” na stanowisko trenera aktywności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu i projekcie „Pomoc szyta na miarę!” na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;

b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji;

d. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;

e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;

h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt.

j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Pomoc terapeuty   Praca na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej   Trener aktywności w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
08.05.2019
wiecej
 
30.04.2019
wiecej
 
18.04.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte