Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Fizjoterapeuta
Kreska strona
24.10.2018
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Teligi 26b w Krakowie
prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

FIZJOTERAPEUTA
Umowa o pracę cały etat
 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.

Miejsce pracy: ul. Teligi 26 b, Kraków

Do głównych zadań fizjoterapeuty należeć będzie:
  • Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej z osobami z niepełnosprawnością ruchową
  • Prowadzenie zajęć ruchowych i ogólnousprawniających dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wsparcie uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną w czynnościach samoobsługowych (toaleta, podanie posiłku i inne)
  • Współudział w wyznaczaniu i realizacja celów terapeutycznych uczestników
  • Tworzenie dokumentacji uczestników zgodnie z procedurami
 Na stanowisku fizjoterapeuta obowiązują następujące wymagania formalne:
  • Wykształcenie wyższe - fizjoterapia
  • udokumentowane doświadczenie (min. 6 miesięcy) w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami
Od kandydata/tki dodatkowo oczekujemy: odpowiedzialności, odporności psychicznej i kondycji fizycznej umożliwiającej codzienne towarzyszenie osobom z ograniczeniami w poruszaniu się, umiejętności pracy w zespole.
Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: malgorzata.wojdowska@ognisko.org.pl i/lub osobiście w ŚDS ul. Teligi 26 b w Krakowie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w ChSON „Ognisko” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.
Na oferty czekamy do dnia 30.10.2018 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu i ŚDS Teligi na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
d. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników i przechowywane przez okres, w którym działanie podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej działalność placówki na potrzeby weryfikacji działań, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej działalność placówki.
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Pomoc terapeuty   Praca na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej   Trener aktywności w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
08.05.2019
wiecej
 
30.04.2019
wiecej
 
18.04.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte