Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Trener aktywności w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
18.04.2019
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn.”Pomoc szyta na miarę!” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Trener aktywności
 
Nr. ref. PSNM/Ta/04/2019
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1

Celem projektu „Pomoc szyta na miarę!” jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.
 
Główne zadania trenera aktywności to indywidualna praca z osobą z niepełnosprawnością mająca na celu aktywizację społeczną klienta, w tym:
 • udział w rekrutacji uczestników do projektu,
 • współtworzenie diagnozy potrzeb uczestników,
 • współtworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej uczestnika i  towarzyszenie w czasie realizacji ustalonych działań,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • udział w wyjściach integracyjnych,
 • indywidualne spotkania doradcze  z uczestnikami,
 • współdziałanie z zespołem trenerów pracy, psychologami oraz doradcami zawodowymi.
 
Specyfika pracy:
 • praca w godzinach nieregularnych w biurze projektu i w terenie (obszar województwa małopolskiego) polegająca na towarzyszeniu klientom w działaniach mających na celu zwiększenie ich samodzielności społecznej i zawodowej.
 
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe np. pedagogika, psychologia, praca socjalna);
 • udokumentowane doświadczenie minimum 1 rok w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub%nbsp;zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • mobilność i gotowość do lekkiej pracy fizycznej oraz w zmiennych warunkach (mile widziane prawo jazdy kat. B);
 • skuteczna obsługa komputera (programy Word, Excel), umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 
Od osoby pełniącej rolę trenera aktywności oczekujemy także wysokich kompetencji społecznych, osobistych i%nbsp;organizacyjnych, m.in. wysokiej kultury osobistej i empatii, optymistycznego nastawienia, umiejętność jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem; umiejętności samodzielnego planowania i%nbsp;weryfikowania działań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kompetencji pożądanych u%nbsp;trenera aktywności w linku (str. 131-134).
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres próbny w wymiarze 1 etatu. Po pozytywnej weryfikacji okresu próbnego możliwość kontynuowania zatrudnienia;
 • kartę miejską na wszystkie linie, telefon służbowy, możliwość korzystania z samochodu służbowego;
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. PSNM/Ta/04/2019

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w ChSON „Ognisko” na stanowisko trenera aktywności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl.


Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w%nbsp;ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;

b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko trener aktywności;

d. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w%nbsp;celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektui przechowywane przez okres, w%nbsp;którym projekt podlega kontroli;

e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;

h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i%nbsp;ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt.

j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Pomoc terapeuty   Praca na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej   Piąty nabór uczestników do projektu „Pomoc szyta na miarę!”
08.05.2019
wiecej
 
30.04.2019
wiecej
 
28.03.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte