Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Trener aktywności w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
18.04.2019
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn.”Pomoc szyta na miarę!” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Trener aktywności
 
Nr. ref. PSNM/Ta/04/2019
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1

Celem projektu „Pomoc szyta na miarę!” jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.
 
Główne zadania trenera aktywności to indywidualna praca z osobą z niepełnosprawnością mająca na celu aktywizację społeczną klienta, w tym:
 • udział w rekrutacji uczestników do projektu,
 • współtworzenie diagnozy potrzeb uczestników,
 • współtworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej uczestnika i  towarzyszenie w czasie realizacji ustalonych działań,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • udział w wyjściach integracyjnych,
 • indywidualne spotkania doradcze  z uczestnikami,
 • współdziałanie z zespołem trenerów pracy, psychologami oraz doradcami zawodowymi.
 
Specyfika pracy:
 • praca w godzinach nieregularnych w biurze projektu i w terenie (obszar województwa małopolskiego) polegająca na towarzyszeniu klientom w działaniach mających na celu zwiększenie ich samodzielności społecznej i zawodowej.
 
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe np. pedagogika, psychologia, praca socjalna);
 • udokumentowane doświadczenie minimum 1 rok w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub%nbsp;zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • mobilność i gotowość do lekkiej pracy fizycznej oraz w zmiennych warunkach (mile widziane prawo jazdy kat. B);
 • skuteczna obsługa komputera (programy Word, Excel), umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 
Od osoby pełniącej rolę trenera aktywności oczekujemy także wysokich kompetencji społecznych, osobistych i%nbsp;organizacyjnych, m.in. wysokiej kultury osobistej i empatii, optymistycznego nastawienia, umiejętność jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem; umiejętności samodzielnego planowania i%nbsp;weryfikowania działań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kompetencji pożądanych u%nbsp;trenera aktywności w linku (str. 131-134).
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres próbny w wymiarze 1 etatu. Po pozytywnej weryfikacji okresu próbnego możliwość kontynuowania zatrudnienia;
 • kartę miejską na wszystkie linie, telefon służbowy, możliwość korzystania z samochodu służbowego;
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. PSNM/Ta/04/2019

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w ChSON „Ognisko” na stanowisko trenera aktywności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl.


Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w%nbsp;ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;

b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko trener aktywności;

d. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w%nbsp;celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektui przechowywane przez okres, w%nbsp;którym projekt podlega kontroli;

e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;

h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i%nbsp;ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt.

j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Życzenia Wielkanocne   Pogrzeb śp Ireny Pieprzyk   Ostatnie pożegnanie Pani Ireny Pieprzyk
09.04.2020
wiecej
 
17.03.2020
wiecej
 
15.03.2020
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte