Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Pomoc terapeuty
Kreska strona
08.05.2019
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami ” poszukuje od 20.05.2019 r. osoby do pracy na stanowisku:
 
POMOC TERAPEUTY
Umowa o pracę, 1 etat

 

Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami  jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych ze stwierdzonym  znacznym stopniem niepełnosprawności, którego głównym celem jest ich wzrost samodzielności

Miejsce pracy: os. Stalowe 9, 31-921 Kraków-Nowa Huta
 
Do głównych zadań terapeuty należeć będzie:
  • współprowadzenie terapeutycznych zajęć grupowych,
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych w czynnościach samoobsługowych,
  • Asystowanie i pomoc uczestnikom podczas zajęć w ośrodku oraz wyjść poza ośrodek,
  • Czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,
  • Współtworzenie, omawianie i weryfikacja dokumentacji uczestników Ośrodka.
 Na stanowisku terapeuty obowiązują następujące wymagania formalne:
  • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane osoby posiadające tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna medycznego lub  posiadające wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki
  • Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością: co najmniej 0,5 roku.
Od kandydata/tki dodatkowo oczekujemy: odpowiedzialności, odporności psychicznej i kondycji fizycznej umożliwiającej codzienne towarzyszenie osobom z ograniczeniami w poruszaniu się, umiejętności pracy w zespole, gotowości do wykonywania drobnych prac porządkowych.

Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: natalia.lukasik@ognisko.org.pl
 
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia: 17.05.19 r.
 
Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu i „Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami” na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną);
j. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
 
 
Pozostale aktualnosci
Ostatnie pożegnanie Marty   Praca na stanowisku Trener pracy   Asystent osoby niepełnosprawnej / Opiekun mieszkania w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
03.02.2020
wiecej
 
10.01.2020
wiecej
 
10.12.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte