Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Pedagog specjalny / Psycholog / Asystent osoby niepełnosprawnej / Instruktor Terapii Zajęciowej
Kreska strona
01.07.2019
Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności”, ul. Aleksandry 1 w Krakowie prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

PEDAGOG SPECJALNY / PSYCHOLOG / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ / INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Umowa o pracę – cały etat

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Miejsce pracy: ŚDS „Klub Aktywności”, ul. Aleksandry 1 w Krakowie

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
- praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w tym zachowaniami trudnymi,
- wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach samoobsługowych i toaletowych,
- prowadzenie zajęć, asystowanie i pomoc uczestnikom podczas zajęć w ŚDS oraz wyjść poza ośrodek oraz towarzyszenie uczestnikom podczas zajęć na basenie,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji,
- współpraca z innymi pracownikami ośrodka przy realizacji celów terapeutycznych uczestników,
- umiejętność pracy w zespole,
- gotowość do wykonywania drobnych prac konserwacyjnych, technicznych i porządkowych

Od kandydata/tki dodatkowo oczekujemy: odpowiedzialności, punktualności, kreatywności,  odporności psychicznej i kondycji fizycznej umożliwiającej codzienne towarzyszenie osobom z ograniczeniami w poruszaniu się.

Na stanowisku Pedagog specjalny / Psycholog / Asystent osoby niepełnosprawnej / Instruktor Terapii Zajęciowej  obowiązują następujące wymagania formalne:
- wykształcenie kierunkowe
- mile widziane kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej
- udokumentowane doświadczenie (min. 3 miesiące) w pracy  z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami

Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 20-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych
w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: elzbieta.goncerz@ognisko.org.pl i/lub osobiście ul. Aleksandry 1 w Krakowie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia 12.07.2019r.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i nazwa ośrodka na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Kolejny nabór uczestników do projektu „Pomoc szyta na miarę!”   Praca na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej   Kolejny nabór uczestników do projektu „Pomoc szyta na miarę!”
16.09.2019
wiecej
 
27.08.2019
wiecej
 
19.06.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte