Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Asystent osoby niepełnosprawnej / Opiekun mieszkania w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
10.12.2019
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc szyta na miarę!” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
 
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ / OPIEKUN MIESZKANIA
 
Nr. ref. OM/12/2019
 
Umowa o pracę/ umowa zlecenie – zatrudnienie od zaraz
 
 
Celem projektu „Pomoc szyta na miarę!” jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.
 
Forma zatrudnienia:
 • umowa o pracę / umowa zlecenie (elastyczny czas pracy)
Miejsce pracy: Modlnica (gmina Wielka Wieś)
 
Wymagania formalne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • udokumentowany, sześciomiesięczny staż pracy z osobami z niepełnosprawnością
Zakres obowiązków:
 • główne zadania opiekuna mieszkania to indywidualna i grupowa praca z mieszkańcami mieszkania: osobami z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną i sprzężoną, mająca na celu wzrost ich samodzielności w zakresie funkcjonowania poza domem rodzinnym; w tym organizowanie na terenie mieszkania treningów umiejętności zwiększających samodzielność mieszkańców, wsparcie w wykonywaniu trudniejszych czynności, pomoc w integracji ze społecznością lokalną itp.
 • dokumentowanie realizowanych działań zgodnie z podanymi wytycznymi;
 • współpraca z zespołem pracowników: opiekunami, trenerami aktywności,  koordynatorem mieszkania i rodziną klienta;
 • inne zadania organizacyjne związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkania.
 
Od kandydatów oczekujemy:
 • wysokiego poziomu zasad etycznych i moralnych
 • otwartości i gotowości do współpracy z ludźmi o szczególnych potrzebach
 • zaangażowania, empatii i podmiotowego traktowania innych
 • odporności na stres, dojrzałości emocjonalnej
 • wysokiej kultury osobistej
 • dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu
 • elastyczności i kreatywności przy podejmowaniu zadań
 • skutecznej obsługa komputera (programy Word, Excel)
 • mile widziane osoby posiadające czynne prawo jazdy kat. B
Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Proponowane wynagrodzenie przy umowie o pracę: 3400 zł brutto
 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres:
marcin.ptaszek@ognisko.org.pl 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d*. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
d**. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; o
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Kolejny nabór uczestników do projektu „Pomoc szyta na miarę!”   Praca na stanowisku Asystent wspierający   Praca na stanowisku Instruktor terapii zajeciowej
18.11.2019
wiecej
 
18.11.2019
wiecej
 
14.11.2019
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte