Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Asystent osoby niepełnosprawnej / Opiekun mieszkania w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
10.12.2019
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc szyta na miarę!” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
 
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ / OPIEKUN MIESZKANIA
 
Nr. ref. OM/12/2019
 
Umowa o pracę/ umowa zlecenie – zatrudnienie od zaraz
 
 
Celem projektu „Pomoc szyta na miarę!” jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.
 
Forma zatrudnienia:
 • umowa o pracę / umowa zlecenie (elastyczny czas pracy)
Miejsce pracy: Modlnica (gmina Wielka Wieś)
 
Wymagania formalne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • udokumentowany, sześciomiesięczny staż pracy z osobami z niepełnosprawnością
Zakres obowiązków:
 • główne zadania opiekuna mieszkania to indywidualna i grupowa praca z mieszkańcami mieszkania: osobami z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną i sprzężoną, mająca na celu wzrost ich samodzielności w zakresie funkcjonowania poza domem rodzinnym; w tym organizowanie na terenie mieszkania treningów umiejętności zwiększających samodzielność mieszkańców, wsparcie w wykonywaniu trudniejszych czynności, pomoc w integracji ze społecznością lokalną itp.
 • dokumentowanie realizowanych działań zgodnie z podanymi wytycznymi;
 • współpraca z zespołem pracowników: opiekunami, trenerami aktywności,  koordynatorem mieszkania i rodziną klienta;
 • inne zadania organizacyjne związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkania.
 
Od kandydatów oczekujemy:
 • wysokiego poziomu zasad etycznych i moralnych
 • otwartości i gotowości do współpracy z ludźmi o szczególnych potrzebach
 • zaangażowania, empatii i podmiotowego traktowania innych
 • odporności na stres, dojrzałości emocjonalnej
 • wysokiej kultury osobistej
 • dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu
 • elastyczności i kreatywności przy podejmowaniu zadań
 • skutecznej obsługa komputera (programy Word, Excel)
 • mile widziane osoby posiadające czynne prawo jazdy kat. B
Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Proponowane wynagrodzenie przy umowie o pracę: 3400 zł brutto
 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres:
marcin.ptaszek@ognisko.org.pl 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Projekt „Pomoc szyta na miarę!” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Państwa i środków własnych Stowarzyszenia „Ognisko”.
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d*. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
d**. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; o
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
 
Pozostale aktualnosci
Życzenia Wielkanocne   Pogrzeb śp Ireny Pieprzyk   Ostatnie pożegnanie Pani Ireny Pieprzyk
09.04.2020
wiecej
 
17.03.2020
wiecej
 
15.03.2020
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte