Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Doradca zawodowy poszukiwany do współpracy
Kreska strona
03.07.2020
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu pn.”Pracuj dalej” poszukuje do współpracy:
 
Doradcy zawodowego
 
w charakterze wolontariusza/ wolontariuszki na stanowisku doradca zawodowy – trener pracy w wymiarze średnio 16 godzin/ miesiąc w okresie w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r. z możliwością przedłużenia.
 
Celem projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy i utrzymanie trwałości ich zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego. Metoda zatrudnienia wspomaganego składa się z 5 kroków: zaangażowania osoby z niepełnosprawnością, utworzenia profilu zawodowego, znajdowania stanowiska pracy, zaangażowania pracodawcy, wsparcia w miejscu pracy i poza nim. Więcej na temat zatrudnienia wspomaganego.
 
Projekt „Pracuj dalej” jest realizowany na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
 
Uczestnikami projektu są głównie osoby o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością psychiczną i niepełnosprawnością sprzężoną. Większość beneficjentów projektu ma niski poziom wykształcenia lub jego brak oraz brak doświadczenia zawodowego. Są to zarówno osoby w normie intelektualnej, które z powodu swojej niepełnosprawności przerwały lub nigdy nie podjęły aktywności zawodowej, jak też osoby upośledzone umysłowo, słabo wykształcone, niezdolne do samodzielnego szukania i utrzymania miejsca pracy.
 
 Wymagania formalne:
  • udokumentowane kwalifikacje doradcy zawodowego
  • udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 
Od wolontariusza doradcy zawodowego – trenera pracy oczekujemy:
  • zaangażowania w wymiarze ok. 16 godzin miesięcznie w godzinach nieregularnych w biurze projektu (Kraków, ul. Lubelska) wg terminów spotkań umówionych z uczestnikami
  • doradztwa zawodowego głównie w formie wsparcia uczestników w rozeznaniu możliwości zawodowych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukiwaniu pracy przy użyciu metod aktywnego poszukiwania pracy
  • współpracy z zespołem trenerów pracy i psychologów w zakresie wsparcia uczestnika
    w aplikowaniu na stanowiska pracy
 
Oferujemy:
  • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z ludźmi przez rozwijające i wartościowe działanie na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podanym w temacie hasłem „wolontariusz – doradca zawodowy”

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia”.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; 
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.           
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Trener pracy   Praca na stanowisku Psycholog   Kolejny nabór uczestników do projektu „Pomoc szyta na miarę!”
01.09.2020
wiecej
 
01.09.2020
wiecej
 
03.06.2020
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte