Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Szkolenia dla Trenerów Pracy
Kreska strona
25.09.2020
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego i Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” zapraszają do udziału w szkoleniu „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na Trenerów Pracy (edycja III)”
 
Kto może wziąć udział w szkoleniu?
 • Kandydaci/kandydatki na trenerów pracy, którzy posiadają doświadczenie w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami jako członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze, czy kadra zatrudniona w placówce wspierającej osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby, które już realizują zadania Trenera Pracy (pod warunkiem, że posiadają doświadczenie krótsze niż 2-letnie) i dotychczas nie uczestniczyły w tak kompleksowym szkoleniu, chcący podnieść swoje kompetencje.
 
Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?
 • Nabycie i/lub podniesienie kompetencji Trenera Pracy w zakresie praktycznych teoretycznych aspektów realizacji zadań w procesie Zatrudnienia Wspomaganego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania osób z różnymi niepełnosprawnościami;
 • Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności marketingowych związanych z szerzeniem idei Zatrudnienia Wspomaganego oraz ze znajdowaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Co oferujemy?
 • Cykl szkoleniowy trwający w sumie 9 dni (3 x 3 dni), łącznie 72 godziny szkolenia;
 • Szkolenia prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych Trenerów;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zakwaterowanie na czas trwania sesji szkoleniowych dla osób mieszkających poza miejscami organizacji szkoleń (liczba miejsc noclegowych jest ograniczona).
 
Kryteria rekrutacji:
 • Spełnienie kryteriów formalnych rekrutacji zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji;
 • Złożenie deklaracji zaangażowania się w projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie realizacji usługi Zatrudnienia Wspomaganego na terenie zamieszkania;
 • Wyrażenie gotowości do uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym (łącznie 72 godziny);
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w procesie rekrutacji;
 • Akceptacja Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej szczegółów na stronie: http://pfzw.pl/


Pozostale aktualnosci
Piotr Dylikowski - do zobaczenia Przyjacielu   Jesteśmy po kursie na Instruktorów Nordic Walking   Praca na stanowisku Trener pracy
03.12.2020
wiecej
 
04.11.2020
wiecej
 
01.09.2020
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte