Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Kwartalnik "Światło i cienie"

3/2003
Mózgowe porażenie dziecięce
Kreska strona
 


Niezależnie od tego jaką przyjmiemy definicję mózgowego porażenia dziecięcego (mpdz), podstawą tego schorzenia jest uszkodzenie mózgu, a konsekwencją - różnorodne zaburzenia czynności ruchowych. Towarzyszyć im mogą dodatkowe objawy: padaczka, wady wzroku, słuchu, problemy ortodontyczno-stomatologiczne, zaburzenia mowy oraz rozwoju umysłowego. Leczenie dziecka z mpdz wymaga więc współpracy wielu specjalistów na każdym etapie rozwoju, przez całe życie. Skuteczna terapia obejmuje dziecko oraz jego rodzinę, prawdziwą integrację w środowisku rodzinnym, szkolnym, pracowniczym.
Tym razem skupiliśmy się na tych problemach młodzieży z mpdz, które pojawiają się w wieku dojrzewania, występują w relacjach ze szkołą, rodzicami i rodzeństwem. Przedstawiliśmy też sytuację bliźniaków, z których jedno dotknięte jest tym zespołem chorobowym. Wskazaliśmy na stosunkowo nowe sposoby rehabilitacji: hipoterapię, dogoterapię czy nurkowanie.
Niejednokrotnie otrzymujemy listy z propozycją wydrukowania artykułów, także od studiującej młodzieży z mpdz - czasami są to efekty prac dyplomowych. Jednak zamiast artykułu naukowego wybraliśmy wywiad z Magdą, od niedawna panią magister, ponieważ oddawał on całą gamę problemów z jakimi styka się człowiek z mpdz. Jakże podobne są problemy i marzenia znacznie młodszych dziewcząt z "Klubu Nastolatek".
Towarzyszenie osobom z mpdz na każdym etapie życia łączy się ze stworzeniem odpowiednich warunków do rozwoju. Wywiad z panią Marią Orkisz pokazuje od czego zaczynaliśmy kilkanaście lat temu w Krakowie, jak rodziła się owa kompleksowa koncepcja towarzyszenia osobie niepełnosprawnej, jak wszyscy uczyliśmy się z naszymi dziećmi. Każdy kolejny etap ciągle jest dla nas jakąś premierą.

Wiesława Berny-Negrey

 
W tym numerze:
Pozostałe aktualności
1/2006
Wychowanie - zadanie czy powołanie?
  4/2005
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  3/2005
Starość
więcej   więcej   więcej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte