Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Dzienne centra aktywności

Warsztat Terapii Zajęciowej, Pobiednik Mały, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Kreska strona

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym

Pobiednik Mały 67, 32-125 Wawrzeńczyce

tel./fax: (12) 287 30 52

e-mail: wtz.pobiednik@ognisko.org.pl

godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16.00

Kierownik jednostki: mgr Alicja Glanowska-Sowa ( alicja.glanowska-sowa@ognisko.org.pl)

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym rozpoczął swą działalność 23 grudnia 2009 roku. Ośrodek zlokalizowany jest w budynku dawnej szkoły podstawowej, który gmina Igołomia – Wawrzeńczyce przekazała ChSON „Ognisko” w nieodpłatne użytkowanie do dnia 31.08.2024r. Warsztat ten jest drugą tego typu placówką prowadzoną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko". Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia.

W zajęciach bierze udział 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego, z terenu gmin Igołomia – Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów – Luborzyca. Wszystkie osoby posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.

Praca terapeutyczna w ramach zajęć w WTZ prowadzona jest w pięciu pracowniach:

  • pracowni gospodarstwa domowego,

  • pracowni techniczno - ceramicznej,

  • pracowni aktywizacji zawodowej i społecznej,

  • pracowni urządzeń biurowych,

  • pracowni ogrodniczej,

  • pracowni rękodzieła.  

Dodatkowo prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne mające na celu rehabilitację ruchową uczestników, a także różnego rodzaju aktywności kulturalno - oświatowe (między innymi: zajęcia muzyczne, robótki ręczne, język angielski, zajęcia plastyczne, majsterkowanie).

Kadrę ośrodka tworzą osoby pracujące na stanowiskach: kierownik, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, instruktor zawodu oraz specjalista ds. rehabilitacji.

Od września 2010 roku uczestnicy, w ramach pracowni aktywizacji zawodowej i społecznej, biorą udział w praktykach, które polegają na wykonywaniu prac porządkowych w biurze firmy Active-Pack w Krakowie.

Ważnym aspektem pracy w Warsztacie jest możliwość promowania prac osób niepełnosprawnych poprzez udział w kiermaszach, konkursach, wystawach. Nasz Warsztat bierze udział w kiermaszach świątecznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce oraz Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach. Każda możliwość zaprezentowania swoich prac przez osoby niepełnosprawne jest niezmiernie ważna. Buduje ona w nich wysoką samoocenę i poczucie wartości.

W 2011 roku rozpoczęliśmy akcję „Serce dla Pobiednika”, której celem jest zebranie środków finansowych na wymianę okien, drzwi oraz przestarzałej instalacji grzewczej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i firm wymieniliśmy prawie wszystkie okna i drzwi. Z nadzieją myślimy o dalszym rozwoju akcji „Serce dla Pobiednika”, aby w przyszłości udało się zmodernizować gazową instalację grzewczą.

Od początku istnienia Warsztatu cieszymy się dużym wsparciem ze strony władz lokalnych i całej społeczności Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.

Władze Gminy na czele z Panem Józefem Rysakiem - Wójtem czynnie wspierają akcję „Serce dla Pobiednika”, jak również służą pomocą podczas imprez integracyjnych organizowanych na terenie Warsztatu. Rozwija się również współpraca z Centrum Kultury i Promocji oraz nauczycielami i młodzieżą z Gimnazjum w Igołomi, która na terenie naszego Ośrodka świadczy usługi wolontarystyczne.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz ze środków Powiatu Krakowskiego.

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte