Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

RADOŚĆ Z AKTYWNOŚCI 2 - WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Kreska strona
„Radość z aktywności 2 – wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.”

(Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych. Aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne z terenu Dzielnicy 2.)

Celem zadania jest umożliwienie grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną udziału w wycieczce turystyczno - krajoznawczej.

W ramach realizacji zadania uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy będą mieli możliwość udziału w jednodniowej wycieczce do Ogrodzieńca. Osoby niepełnosprawne dzięki udziałowi w projekcie będą mogły skorzystać w bezpiecznych dla siebie warunkach z oferty kulturalno - rekreacyjnej kierowanej do ogółu społeczeństwa. Różnorodność atrakcji, które oferuje Park Ogrodzieniec pozwoli na miłe spędzanie wolnego czasu każdemu uczestnikowi wycieczki. W szczególności Park Miniatur, Park Doświadczeń Fizycznych oraz Park Rozrywki, których odwiedzenie pozwoli na:
  • poszerzenie wiedzy, dotyczącej historii i geografii Polski,
  • nabycie w atrakcyjnej i przystępnej formie wiedzy, dotyczącej zjawisk fizycznych,
  • rekreację i odpoczynek.
Ponadto celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom:
  • ćwiczenia zachowania się w miejscach publicznych,
  • dodatkowej aktywności fizycznej,
  • doświadczenia możliwości spędzania wolnego czasu w grupie rówieśników/przyjaciół,
  • odbycia treningu planowania i spędzania czasu wolnego.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 17 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy Al. Pokoju 7 w Krakowie (na terenie dzielnicy II Miasta Krakowa), prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Stanowić będą one uzupełnienie usługi świadczonej przez dzienny ośrodek wsparcia na zlecenie organów administracji publicznej.

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 06.05.2019 r. i trwać będzie do 05.07.2019 r.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.

 
 
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte