Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Kim jesteśmy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół  „Ognisko” jest organizacja pozarządową, która działa od 1992 roku  wspierając dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. W 2005 roku nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, a w grudniu 2007 roku ChSON „Ognisko” otrzymało z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego wyróżnienie w konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Codziennie ChSON „Ognisko” udziela wsparcia około 150 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czterech Środowiskowych Domach Samopomocy, dwóch Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w innych jednostkach działających na terenie Krakowa oraz gmin ościennych.

Nasze stowarzyszenie prowadzi także projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną Poprzez realizację tych projektów staramy się przygotować i wprowadzić na otwarty rynek pracy osoby niepełnosprawne dając im w ten sposób szansę na godne i samodzielne życie. Dzięki naszym programom ponad 350 osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskało już zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte