Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Specjalista do spraw rehabilitacji
Kreska strona
03.11.2023
Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie
prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Specjalista do spraw rehabilitacji
Umowa o pracę – 1/2 etatu lub umowa zlecenie w innym, uzgodnionym wymiarze
 
Celem działalności Warsztatu jest stworzenie osobom  niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Miejsce pracy: WTZ, ul. Basztowa 3 Kraków

Do głównych zadań specjalisty ds. rehabilitacji należeć będzie:
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych z uczestnikami Warsztatu,
  • diagnoza potrzeb zdrowotnych, ruchowych uczestników Warsztatu,
  • czuwanie nad  bezpieczeństwem  uczestników i troska o ich zdrowie i kondycję fizyczną,
  • współudział w tworzeniu, omawianiu i weryfikacji dokumentacji uczestników Warsztatu.
  • umiejętność planowania i weryfikowania prowadzonych działań.
Na stanowisku Specjalista do spraw rehabilitacji obowiązują następujące wymagania formalne:
  • wykształcenie wyższe z zakresu fizjoterapii lub wyższe ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza, lub technik fizjoterapii,
  • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • umiejętność planowania i weryfikowania prowadzonych działań.
 
Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: wtz.basztowa@ognisko.org.pl  lub osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia 17.11.2023 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu i Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Terapeuta zajęciowy/Psycholog/Pedagog specjlany   Szkolenie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”   Piknik integracyjny "Mogę więcej" - 30lecie ChSON "Ognisko"
17.10.2023
wiecej
 
21.09.2023
wiecej
 
03.09.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte