Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Trener pracy w projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
30.09.2021
Zdjęcie poglądowe
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu: „Pracuj dalej” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Trener/ trenerka pracy (job coach)
 
Nr. ref. TP/9/2021
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1;  zatrudnienie od 1 listopada 2021 r.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy i utrzymanie trwałości ich zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego.
 
Odbiorcami działań są osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
 
Główne zadania trenera pracy to:
 • indywidualna praca z klientami poprzez  współtworzenie  oraz towarzyszenie w realizacji planu rozwoju zawodowego;
 • prowadzenie grupowego i indywidualnego treningu umiejętności społecznych;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy i kontaktach z pracodawcami, organizacja miejsc stażu oraz zatrudnienia wspomaganego.
 • wsparcie uczestnika na stanowisku pracy oraz poza nim – w celu utrzymania zatrudnienia;
 • współpraca z rodziną, osobami wspierającymi oraz innymi specjalistami w celu dopasowania wsparcia do potrzeb uczestnika
 
Specyfika pracy:
 • praca na cały etat, realizowana w godzinach nieregularnych, w biurze projektu i w terenie (obszar województwa małopolskiego), polegająca na  towarzyszeniu osobom z niepełnosprawnościami w działaniach, które zwiększają ich samodzielność zawodową.
 
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie;
 • co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • skuteczna obsługa komputera (MS Office) i umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 • komunikatywność, umiejętność współpracy;
 • gotowość i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w zmiennych warunkach, także pracy fizycznej.
Mile widziane:
 
 • Własne doświadczenie zawodowe w różnych branżach;
 • Zrealizowane szkolenie dla kandydatów na trenerów pracy ;
 • Wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnością;
 • Prawo jazdy i gotowość prowadzenia samochodu służbowego;
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne (tzw. książeczka Sanepid).
 
     Rola trenera pracy wymaga wysokich kompetencji społecznych, osobistych i organizacyjnych, umiejętności budowania relacji, odwagi i wysokiej kultury osobistej. Trener prowadzi rozmowy z pracodawcami, reprezentuje Stowarzyszenie, negocjuje, rozwiązuje trudne sprawy, które zdarzają się na linii pracodawca – niepełnosprawny pracownik. Aby skutecznie towarzyszyć potrzebuje empatii, optymistycznego spojrzenia na problemy, umiejętności słuchania oraz jasnego wyrażania się. Jednocześnie ta rola daje możliwość samodzielnego planowania i weryfikowania działań w pracy zadaniowej.
    
Zapewnia bezcenną satysfakcję z towarzyszenia w rozwoju osobie, która korzysta ze wsparcia.
 
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę w wymiarze 1 etatu
 • wynagrodzenie 4000 zł brutto i podwyżkę po okresie próbnym
 • kartę miejską na wszystkie linie oraz telefon służbowy,
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji  pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. TP/9/2021

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na stanowisko: trener pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Więcej informacji:

Projekt „Pracuj dalej” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
 
Logo PFRON

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;            
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt;
Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Psycholog / Pedagog specjalny / Terapeuta zajęciowy   Praca na stanowisku Terapeuta   Dzień otwarty w ramach realizacji projektu „Dom przy Ognisku – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością”
06.10.2021
wiecej
 
04.10.2021
wiecej
 
30.09.2021
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte