Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Ogłoszenie o wynikach postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach budynku dawnej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
Kreska strona
25.11.2009

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach budynku dawnej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

wybrano ofertę Firmy:

 

F.H.U SANIT-BUD

Włodzimierz Meres

34-114 Brzeźnica Kossowa 98

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ważnych ofert.

 

Cena oferty: 137 001,86 zł

 

Równocześnie informujemy, iż

 

1) Oferta Firmy Usługi Budowlane Piotr Skulik 32-010 Kocmyrzów, Wola Luborzycka 21 została odrzucona na podst. art. 89 ust. 2  uPzp – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na podst. art. 89 ust. 1 pkt 6 uPzp – zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia

Oferent nie odwiedził miejsca budowy celem rozeznania warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania informacji dodatkowych i koniecznych do kompletnej oceny zakresu prac (SIWZ część C pkt. 2).

Jednocześnie oferent zastosował błędną stawkę VAT jest 7%, winno być 22%, co powoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 6 uPzp– zawiera błędy w obliczeniu ceny (zamawiający powołuje się na Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.07.2009 roku sygnatura akt KIO/UZP 917/09)

 

 

2) Oferta Firmy: FORMOSA Sp. z o.o. 31-450 Kraków, ul. Ułanów 21 B została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 6 uPzp – zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia

Oferent zastosował błędną stawkę VAT jest 7%, winno być 22%, co powoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 6 uPzp– zawiera błędy w obliczeniu ceny (zamawiający powołuje się na Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.07.2009 roku sygnatura akt KIO/UZP 917/09).

 

 

3) Oferta Firma: Firma Wielobranżowa KONSOLID Jan Sobczyk, ul. Krzyżtoporska 5, 30-473 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp- treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia

Zdaniem Zamawiającego Wykonawca nie wykazał się realizacją trzech zamówień o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

 

W ofercie zostało wykazane doświadczenie Oferenta w postaci realizacji trzech zamówień z których;

- jedno zdaniem zamawiającego nie odpowiada wartością zadania oraz złożonością wykonanych prac przedmiotowi zamówienia, zdaniem zamawiającego wartość zamówienia jest zbyt niska w stosunku do ceny oferty złożonej przez Oferenta,

- drugie zdaniem zamawiającego nie może być traktowane jako potwierdzenie realizacji zamówienia o podobnym charakterze i złożoności ze względu na przeznaczenie obiektu zamówienia (przedstawione zamówienie było realizowane w mieszkaniu prywatnym podczas, gdy przedmiot przetargu to budynek użyteczności publicznej).

 

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia ww. dokumentu związku z odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium cena – 100%

1

F.H.U SANIT-BUD

Włodzimierz Meres

34-114 Brzeźnica Kossowa 98

100%

2

FORMOSA Sp. z o.o.

31-450 Kraków,

ul. Ułanów 21 B

oferta

odrzucona

3

Firmy Usługi Budowlane Piotr Skulik

32-010 Kocmyrzów,

Wola Luborzycka 21

oferta

odrzucona

4

Firma Wielobranżowa KONSOLID Jan Sobczyk,

ul. Krzyżtoporska 5, 30-473 Kraków

oferta

odrzucona

 

 

Kraków, dnia 25.11.2009
Prezes Zarządu ChSON "Ognisko"
Andrzej Wolski
Pozostale aktualnosci
Spotkanie „Poradnictwo prawne” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Szkolenie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”   Piknik integracyjny "Mogę więcej" - 30lecie ChSON "Ognisko"
05.11.2023
wiecej
 
21.09.2023
wiecej
 
03.09.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte