Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Psycholog w projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
08.09.2022
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu: „Praca na miarę” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Psycholog
 
Nr. ref. PS/PNM/2022
Umowa o pracę, cały etat,
zatrudnienie możliwe od zaraz.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego. Uczestnikami projektu są w szczególności osoby
z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną i sprzężoną.
 
Główne zadania psychologa w projekcie:
 • udział w rekrutacji uczestników do projektu, tworzenie Profili Zawodowych i Indywidualnych Planów Działania
 • wsparcie klientów przed zatrudnieniem oraz w zatrudnieniu przez prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego i grupowych zajęć warsztatowych
 • współpraca z otoczeniem uczestnika, w tym pracownikami ośrodków, rodziną, pracownikiem socjalnym itp.;
 • działania wspomagające trenerów pracy – w tym merytoryczne przygotowanie pracodawcy
  i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc
  w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych;
 • współpraca z innymi pracownikami mająca na celu optymalne wsparcie uczestnika projektu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
Specyfika pracy:
 • praca w godzinach od 8 do 16, okresowo także w godzinach nieregularnych, w biurze projektu lub w terenie
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem;
 • wysoka kultura osobista i empatia;
 • umiejętności samodzielnego planowania i weryfikowania działań;
 • umiejętność jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem;
 • skuteczna obsługa komputera, umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 • optymistyczne nastawienie
 
Mile widziane:
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • znajomość rynku pracy
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres próbny w wymiarze 1 etatu. Po pozytywnej weryfikacji okresu próbnego możliwość kontynuacji zatrudnienia;
 • wynagrodzenie w wysokości 4600 zł brutto;
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka, w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o prawie 30-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. z ogłoszenia.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na stanowisko: psycholog, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Więcej informacji: www.ognisko.org.pl
Projekt „Praca na miarę” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu
i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej
projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; odbiorcą
Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w
szczególności serwery i pocztę elektroniczną);
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.

 

Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Terapeuta zajęciowy/Psycholog/Pedagog specjlany   Szkolenie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”   Piknik integracyjny "Mogę więcej" - 30lecie ChSON "Ognisko"
17.10.2023
wiecej
 
21.09.2023
wiecej
 
03.09.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte