Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Psycholog w projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
Kreska strona
09.08.2023
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
w związku z realizacją projektu: „Praca na miarę” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
 
Psycholog
 
Nr. ref. PS/PNM/2023
Umowa o pracę, cały etat,
zatrudnienie możliweod września 2023 r.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego. Uczestnikami projektu są w szczególności osoby z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną i sprzężoną.
 
Główne zadania psychologa w projekcie:
 • udział w rekrutacji uczestników do projektu, tworzenie Profili Zawodowych i Indywidualnych Planów Działania
 • wsparcie klientów przed zatrudnieniem oraz w zatrudnieniu przez prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego i grupowych zajęć warsztatowych
 • współpraca z otoczeniem uczestnika, w tym pracownikami ośrodków, rodziną, pracownikiem socjalnym itp.;
 • działania wspomagające trenerów pracy – w tym merytoryczne przygotowanie pracodawcy i7nbsp;współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych;
 • współpraca z innymi pracownikami mająca na celu optymalne wsparcie uczestnika projektu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
Specyfika pracy:
 • praca w godzinach od 8 do 16, okresowo także w godzinach nieregularnych, głównie w biurze projektu, czasami w terenie
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem;
 • wysoka kultura osobista i empatia;
 • umiejętności samodzielnego planowania i weryfikowania działań;
 • umiejętność jasnego wyrażania się, słuchania, czytania ze zrozumieniem;
 • skuteczna obsługa komputera, umiejętność pracy na dokumentach on-line;
 • optymistyczne nastawienie
 
Mile widziane:
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • znajomość rynku pracy
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres próbny w wymiarze 1 etatu. Po pozytywnej weryfikacji okresu próbnego możliwość kontynuacji zatrudnienia;
 • wynagrodzenie w wysokości 4600 zł brutto;
 • rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w zgranym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o 30-letnim doświadczeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą e-mail na adres: katarzyna.biesiada@ognisko.org.pl z podaniem w temacie nr ref. z ogłoszenia.Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnychw związku z udziałem w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Więcej informacji: www.ognisko.org.pl

 Logo Youtube      Logo facebook
     
Projekt „Praca na miarę” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną zarchiwizowane w celu dokumentowania przebiegu rekrutacji pracowników do realizacji projektu i przechowywane przez okres, w którym projekt podlega kontroli;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;            
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli,ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne iewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną);
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Psycholog   Praca na stanowisku Terapeuta   Spotkanie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"
18.01.2024
wiecej
 
28.12.2023
wiecej
 
29.11.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte