Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Praca na stanowisku Terapeuta zajęciowy/Psycholog/Pedagog specjlany
Kreska strona
17.10.2023
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Aleksandry 1 w Krakowie
prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
PSYCHOLOG
PEDAGOG SPECJALNY
Umowa o pracę na cały etat

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest  placówką dziennego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek mieści się w dzielnicy Bieżanów, w miejscu dobrze skomunikowanym, a jednocześnie zielonym.

Miejsce pracy: ŚDS przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
  • planowanie i prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących dla uczestników
  • towarzyszenie osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach samoobsługowych, w tym toaletowych
  • asystowanie uczestnikom podczas zajęć w ŚDS oraz podczas wyjść poza ośrodek
  • prowadzenie dokumentacji merytorycznej
  • tworzenie, omawianie i weryfikacja indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników
  • współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników
  • współpraca w zespole terapeutycznym
Na stanowisku terapeuta zajęciowy, psycholog, pedagog specjalny obowiązują następujące wymagania formalne:
  • wykształcenie kierunkowe
  • udokumentowane doświadczenie (min. 3 miesiące) w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Oferujemy rozwijającą i wartościową pracę na rzecz drugiego człowieka w dziewięcioosobowym zespole będącym częścią prężnie działającej organizacji pozarządowej o ponad 25-letnim doświadczeniu w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od kandydata/tki oczekujemy otwartości i empatii oraz pozytywnego nastawienia do życia i drugiego człowieka, a także kreatywnego podejścia do przygotowywania zajęć i sumiennego traktowania powierzonych obowiązków.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych
w formie cv i listu motywacyjnego drogą e-mailową na adres: sds.aleksandry@ognisko.org.pl i/lub osobiście w ŚDS ul. Aleksandry 1 w Krakowie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w związku z udziałem
w rekrutacji do ChSON „Ognisko” na wyżej wymienione stanowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Informuję, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dołączonym do ogłoszenia o pracę”.

Na oferty czekamy do dnia 10.11.2023.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne, skontaktujemy się wybranymi osobami. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i nazwa ośrodka na stronie internetowej www.ognisko.org.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 21, o numerze KRS 0000122277;
b. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty zamknięcia rekrutacji;
e. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;             
f. posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji;
h. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;
i. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane instytucji finansującej projekt na potrzeby weryfikacji działań projektowych, kontroli, ewaluacji oraz instytucjom, które będą wykonywały działania kontrolne i ewaluacyjne na zlecenie instytucji finansującej projekt; odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT
(w szczególności serwery i pocztę elektroniczną).
j. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
k. Pana/Pani dane osobowe podlegają ochronie i zabezpieczeniu.               
Pozostale aktualnosci
Praca na stanowisku Trener pracy   Spotkanie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Spotkanie „Poradnictwo prawne” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"
09.05.2024
wiecej
 
29.11.2023
wiecej
 
05.11.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte