Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Aktualności

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz ChSON
Kreska strona
05.02.2010


Kraków, dnia 2 lutego 2010r.

Drodzy Przyjaciele ChSON „Ognisko”

 

Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku w okresie rozliczeń podatkowych wiele organizacji pozarządowych apeluje o wpłacanie 1% należnego podatku na swoje konto. Czyni to również nasze Stowarzyszenie. Może nie jesteśmy tak medialni jak inni, nie ma o nas głośno w różnego rodzaju kampaniach reklamowych. Tego rodzaju działania kosztują. Staramy się liczyć z każdym groszem. Stąd wybieramy formę tanią, z nadzieją, że poprzez bardziej osobiste kontakty dotrzemy do tych osób, które docenią to, co robimy od 1992 roku.

 

Poprzez podobny list w ubiegłym roku dotarliśmy do ok. 800 życzliwych nam osób. Łącznie poprzez wpłaty z 1% zebraliśmy 59 191,15 zł za co serdecznie każdej osobie dziękujemy. Zebrane pieniądze posłużyły wzmocnieniu prowadzonych przez Stowarzyszenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.   

 

 Obecnie nasze Stowarzyszenie udziela wsparcia 145 osobom w czterech Środowiskowych Domach Samopomocy (w Krakowie i Miłocicach, gmina Słomniki), dwóch Warsztatach Terapii Zajęciowej (w Krakowie i Pobiedniku Małym, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) oraz Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką, Wieloraką Niepełnosprawnością w Krakowie.  

Działamy aktywnie na polu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez realizację projektu „Centrum Zatrudniania Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych”. Od tego roku oferta ta została rozszerzona poprzez utworzenie Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Prowadzimy również Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” zatrudniające 16 osób niepełnosprawnych.

Kontynuowane było prowadzenie Klubu Terapeutycznego dla dzieci i ich rodzin w gminie Słomniki. Po raz kolejny zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla 100 osób. W lipcu 2009 roku został odnowiony certyfikat ISO 9001:2008 dla naszego Stowarzyszenia na świadczone usługi przez Lloyd's Register Quality Assurance.

W planach na bieżący rok mamy utworzenie w Pobiedniku Małym Dziennego Domyu Wsparcia dla osób w podeszłym wieku.     

 

Podane przykłady świadczą o tym, że mamy czym się pochwalić. Jest to efekt dużego zaangażowania pracowników i Zarządu Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz dobrej współpracą z władzami gminnymi (Krakowa, Słomnik i Igołomi-Wawrzeńczyc, Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ROPS, PCPR, PFRON) Parafiami i innymi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi.

 

Sukcesom tym towarzyszy też wiele problemów i trosk. Każde nowe zadanie, odpowiadanie na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną związane jest z pieniędzmi. I o nie proszę każdą osobę, której bliskie jest wspieranie tego, co robimy, a poprzez to bycie bliżej tych, którzy poprzez swoją niepełnosprawność są wyzwaniem dla nas.  

 

Dokonując wpłaty 1% w zeznaniu rocznym proszę o podanie całej nazwy naszego Stowarzyszenia: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” oraz numer KRS 0000122277.

 

                                                                            W imieniu

                                                                    Zarządu ChSON „Ognisko”

                                                                         Andrzej Wolski

Pozostale aktualnosci
Spotkanie „Poradnictwo prawne” z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe"   Szkolenie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną”   Piknik integracyjny "Mogę więcej" - 30lecie ChSON "Ognisko"
05.11.2023
wiecej
 
21.09.2023
wiecej
 
03.09.2023
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte