Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Czytelnia

Drodzy przyjaciele
Kreska strona
Jan Paweł II
Jestem wyjątkowo szczęśliwy, że mogę gościć Was, reprezentujących Stowarzyszenie Międzynarodowe "Wiara i Światło" i pozdrawiam w szczególny sposób Marie-Helene Mathieu i Jeana Vanier - jego założycieli.
Mający swój początek w Lourdes, Wasz ruch został obdarzony szczególnymi łaskami tego miejsca; miejsca, gdzie chorzy i niepełnosprawni są na pierwszym planie. Przyjmując tych "najmniejszych" - osoby upośledzone umysłowo, rozpoznaliście w nich swoistych świadków serdeczności Boga. Osoby te zajmują szczególne miejsce w Kościele i mają nam wiele do przekazania. W istocie, ich obecność we wspólnocie kościelnej otwiera drogę relacjom prostym i braterskim, a ich spontaniczna synowska modlitwa zaprasza nas wszystkich do zwrócenia się ku naszemu Ojcu w niebie.
Myślę także o ich rodzicach, którzy dzięki Wam czują wsparcie w cierpieniu i widzą jak ich smutek przemienia się w nadzieję, ufność, że ich upośledzone dzieci mogą być przyjmowane po ludzku i w wierze. Odkrywają drogę nawrócenia, którą Ewangelia wskazuje człowiekowi: przez Krzyż, wyraz "największej miłości" Pana dla Jego przyjaciół, każdy otrzymuje możliwość uczestnictwa w życiu Boga, który jest miłością.
Chciałbym także podziękować za Wasze świadectwo w naszej społeczności wzywanej do głębszego odkrywania godności osób upośledzonych, do przyjmowania ich i integrowania ze społeczeństwem. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia, aby była szanowana godność każdego człowieka, dar życia, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci upośledzone. Pracujecie w tym kierunku z wielkodusznością i kompetencją. Składam także ukłon ku odwadze rodziców i w stronę organizacji, które zajmują się osobami upośledzonymi. Organizacje te przypominają nam sens i wartość wszelkiego istnienia.
Drodzy Przyjaciele, powierzając Matce Bożej Wasze spotkanie, życzę Wam owocnej pracy, odnowy sił do angażowania się na rzecz tak pięknego i szlachetnego celu.
Do każdego z Was i do tych, których reprezentujecie, kieruję z serca płynące, szczególne Apostolskie błogosławieństwo.

Castelgandolfo, 26 września 2002 roku

Jan Paweł II

Pozostale aktualnosci
Mózgowe porażenie dziecięce   Rodzeństwo   Bliźniaki
dr med. Monika Gasińska
wiecej
 
Grażyna Banach-Kociołek
 
Joanna Ochał
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte