Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Inna działalność

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego
Kreska strona

Dnia 07.02.2005 roku Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” uzyskało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ChSON „Ognisko” uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych z programem psychoterapeutycznym dla osób niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcją narządu ruchu w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z dysfunkcją narządu wzroku
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z chorobą psychiczną
  • z epilepsją
  • ze schorzeniami układu krążenia.

Do tej pory ChSON „Ognisko” zorganizowało 3 turnusy rehabilitacyjne, głównie dla uczestników prowadzonych przez stowarzyszenie Dziennych Centrów Aktywności.

TURNUS 2005

Pierwszy turnus rehabilitacyjny odbył się w terminie 1-15 września 2005 roku w nadmorskiej miejscowości Stegna. Uczestniczyły w nim 83 osoby, w tym 43 osoby niepełnosprawne. Podczas turnusu uczestnicy mieli zapewnione codzienne, dopasowane do schorzeń zabiegi rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze po Mierzei Wiślanej, wieczorki taneczne oraz inne atrakcje.

Turnus zorganizowany w 2005 roku był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabi­litacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi­nie w Krakowie.

TURNUS 2007

Kolejny turnus rehabilitacyjny został zorganizowany we wrześniu 2007 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Neptun” w miejscowości Jantar. Uczestniczyło w nim 97 osób, z czego 59 uczestników to dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem turnusu rehabilitacyjnego o profilu psychoterapeutycznym było kształtowanie tych cech osobowości i charakteru uczestników oraz tych funkcji psychofizycznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez nich optymalnego poziomu funkcjonowania. Podczas turnusu uczestnikom zapewniono: codzienne zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, wycieczki do Nowego Dworu Gdańskiego, Malborka, Gdyni i Sopotu, wieczorki taneczne z karaoke, zajęcia integracyjne, plastyczne i inne zgodnie z programem turnusu.

Turnus rehabilitacyjny dofinansowany był dla części uczestników przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

TURNUS 2009

Turnus rehabilitacyjny organizowany w 2009 roku odbył się w dwóch turach (I tura – 29.05.2009 – 12.06.2009, II tura 12.06.2009 – 26.06.2009). Podobnie jak w 2007 roku odbywał się on w specjalistycznym ośrodku „Neptun” w nadmorskiej miejscowości Jantar. Uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego było 72 (36 osób w pierwszej turze turnusu oraz 36 osób w drugiej turze turnusu) osób niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy są objęci wsparciem Dziennych Centrów Aktywności prowadzonych przez ChSON „Ognisko” lub są pracownikami Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko” Sp. z o.o. Łącznie w obu turnusach wzięło udział 119 osób (w tym 72 uczestników, 2 koordynatorów, 45 opiekunów). Podczas turnusu realizowane były następujące rodzaje aktywności: specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, terapia zajęciowa w tym zajęcia z zakresu psychoterapii , trening umiejętności społecznych oraz działania z zakresu samodzielnego, funkcjonowania dla uczestników turnusu, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia integracyjne i terapeutyczne. Udział uczestników w turnusie rehabilitacyjnym w znaczny sposób wpłynął na ich samopoczucie, sprawność fizyczną oraz rozwój społeczno-emocjonalny.

Turnus rehabilitacyjny dofinansowany był dla części uczestników przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Turnus rehabilitacyjny realizowany był także przy wsparciu środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Słomniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte