Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Inna działalność

Organizacja imprez integracyjnych
Kreska strona

ChSON „Ognisko” jest organizatorem integracyjnych imprez dla osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia.

Piknik Rodzinny w Miłocicach

Od 2003 roku na terenie ogrodu Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt” w Miłociach organizowany jest Piknik Rodzinny. Celem przedsięwzięcia jest organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej sprzyjającejintegracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną gminy Słomniki oraz gminościennych oraz wzmocnienie istniejących już więzi. Wśród atrakcji przewidzianych programem Pikniku znajdują się najczęściej: występy i przedstawienia uczestników Dziennych Centrów Aktywności prowadzonych przez ChSON „Ognisko”, pokazy zaproszonych grup artystycznych, loteria fantowa, koncert zespołu muzycznego, zabawa karaoke czy przejażdzki bryczką.

Pikniki współfinansowane są ze środków publicznych, a także z darowizn przekazanych przez firmy i instytucje oraz osoby prywatne.

W 2006, 2007, 2009 i 2010 roku  Piknik Rodzinny zorganizowany został  przy wsparciu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań powiatu krakowskiego z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Piknik Integracyjny w Pobiedniku Małym

Dnia 4 października 2009 roku zorganizowany został Pierwszy Piknik Integracyjny na terenie byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia- Wawrzeńczyce). Piknik miał na celu prezentację ChSON „Ognisko” w społeczności lokalnej w związku z zamierzonym otwarciem Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie gminy. W pikniku wzięli udział przedstawiciele władz gminy, członkowie społeczności lokalnej, pracownicy oraz uczestnicy Dziennych Centrów Aktywności prowadzonych przez ChSON „Ognisko”. Gospodarzem Drugiego Pikniku był działający już w budynku Warsztat Terapii Zajęciowej.

W 2009 roku Piknik został zorganizowany dzięki wsparciu: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi, Stowarzyszeniu Kobiet Koła Gospodyń Wiejskich w Igołomi, Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Zastępcy Wójta Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce oraz innym darczyńcom.

W 2010 roku Piknik Integracyjny zorganizowany został przy wsparciu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań powiatu krakowskiego z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Obchody Święta Matki Boskiej Częstochowskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

W latach 2004-2008 ChSON „Ognisko” było współorganizatorem obchodów Święta Matki Boskiej Częstochowskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 23 w Krakowie. Organizacja Obchodów Święta umożliwiła osobom pozbawionym możliwości samodzielnego pielgrzymowania zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych związanych z tym świętem. Impreza integracyjna o charakterze religijnym miała również za zadanie integracje osób niepełnosprawnych z parafialnym środowiskiem lokalnym oraz rodzinami i mieszkańcami innych DPS-ów. Wspólne przeżywanie obrządku religijnego oraz dzielenie się doświadczeniami w sferze twórczości muzycznej, teatralnej i plastycznej przełamało poczucie odizolowania mieszkanek i wywołało dużo pozytywnych emocji. Zgodnie z ideą działań przygotowawczych impreza otworzyła społeczność DPS na parafialne środowisko lokalne, rodziny i mieszkańców innych DPS-ów. Co roku w uroczystościach brało udział około 250 osób.

Organizacja Obchodów Święta dofinansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.  

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte