Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Kwartalnik "Światło i cienie"

2/2006
Czy jesteśmy aseksualni?
Kreska strona

Od Redakcji!

Ogromne zmiany, jakie nastąpiły Polsce w ostatnich kilkunastu latach, widoczne są także wokół spraw osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie mówi się już nie tylko o barierach architektonicznych, czy o tworzeniu odpowiedniego systemu szkolnictwa albo stanowisk pracy, lecz coraz częściej naszych rozmowach pojawia się temat dojrzewania płciowego życia seksualnego osób niepełnosprawnych.

Najnowszy numer "światła Cieni" stara się odpowiedzieć na przewrotnie postawione pytanie "Czy jesteśmy aseksualni?". Są nim teksty ogólne, świadectwa, poważne referaty sympozjalne wskazówki, jak odpowiadać na trudne pytania. Jak o sprawach intymnych rozmawiać z dorastającymi dziećmi niepełnosprawnymi.

To trudne pytania niełatwe odpowiedzi. Nie możemy udawać, że ich nie ma. "Paradygmat przemilczany" już nie istnieje pedagogice specjalnej.

 
W tym numerze:
Pozostałe aktualności
1/2006
Wychowanie - zadanie czy powołanie?
  4/2005
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  3/2005
Starość
więcej   więcej   więcej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte