Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Prenumerata

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż decyzją Zarządu ChSON "Ognisko", wydawanie kwartalnika "Światło i Cienie" w roku 2007 zostało zawieszone.

Bezpośrednim powodem takiej decyzji jest brak dotychczas otrzymywanego dofinansowania na wydawanie kwartalnika.

W ciągłej sprzedaży pozostają numery archiwalne kwartalnika, według przedstawionej poniżej listy tytułów.

Zamówienia można dokonać:

  • wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto, z dopiskiem np. prenumerata 2006,

       Bank Pekao S.A. I O/Kraków

        28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

  • telefonicznie pod numerem: 0048 12 423 12 31

Uwaga promocja!

Informujemy o możliwości nabycia numerów archiwalnych
(14 egz. w cenie 30 zł)

(1/99) Potrzebuję cię, tato
(2/99) Nieuchwytny świat schizofrenii
(3/99) O pracy ludzkiej
(4/99) Przekroczyć próg ciszy
(3/01) Autyzm
(4/01) Oczekiwanie
(1/02) Dorosłość
(2/02) Depresja
(3/02) Sport
(4/02) Autyzm

(1/03) Choroby metaboliczne
(2/03) Wczesna pomoc
(3/03) Mózgowe porażenie dziecięce
(4/03) Zespół Downa

 

Dostępne są również numery z lat 2004 - 2005
(w cenie 5 zł za egzemplarz) oraz z roku 2006 (w cenie 10 zł za egzemplarz)
(1/04) Wspólnoty "Wiary i Światła" 25 lat w Polsce
(2/04) Życie po wypadku
(3/04) W świecie mutacji genetycznych
(4/04) Radość tworzenia

(1/05) ADHD

(2/05) Schizofrenia

(3/05) Starość osób niepełnosprawnych

(4/05) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

(1/06) Wychowanie-zadanie czy powołanie?

(2/06) Czy jesteśmy aseksualni?

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte