Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

POWIATOWY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Kreska strona

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, zaprasza do udziału w projekcie, który da osobom niepełnosprawnym szansę na realizację marzeń o aktywności, pracy i finansowej niezależności.

Projekt „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, subsydiowanego zatrudnienia oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy.

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego;.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

 Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

 • przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego.
 • jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P”-udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną
 • wiek między 15 a 64 lata
 • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni)
 • zamieszkiwanie na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego;
 • motywacja do podjęcia aktywności zawodowej zweryfikowana przez psychologa w czasie 2 spotkań rekrutacyjnych oraz potwierdzona:
  -
  pisemnym oświadczeniem o gotowości do podjęcia zatrudnienia w wymiarze min. ½ etatu
  -
  własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w projekcie
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu:
 30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21;
telefonicznie: 12 341 46 43, 797 700 202
o
d poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
http://www.ognisko.org.pl, e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte