Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ZAJĘCIA SPORTOWE – pomysł na aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych
Kreska strona

Celem projektu jest podniesienie aktywności ruchowej wśród dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację i udział w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć sportowych, a także wsparcie w rozwijaniu ich zainteresowań (związanych ze sferą aktywności ruchowej i życiem kulturalnym). Wzrost aktywności ruchowej przyczyni się w dłuższej perspektywie do rozwoju bądź utrzymania sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością.

Ofertę kierujemy do uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy (osób niepełnosprawnych intelektualnie) prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt ma umożliwić samym zainteresowanym (osobom z niepełnosprawnością intelektualną) udział w różnorodnych formach aktywnego spędzania czasu w towarzystwie innych członków społeczeństwa bez podziału na sprawny bądź nie, w tym w:

- zajęciach na basenie

- zajęciach na sztucznej ściance wspinaczkowej

Podczas realizacji zadania pragniemy również przyczynić się do integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez organizację wyjść kulturalnych do kina, teatru. Wyjścia te umożliwią pokazanie uczestnikom Środowiskowych Domów Samopomocy jednego ze sposobów spędzania czasu wolnego w połączeniu z treningiem zachowania w miejscach publicznych.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 81 klientów Środowiskowych Domów Samopomocy, prowadzonych przez Stowarzyszenie, jako uzupełnienie usługi świadczonej przez nasze ośrodki na zlecenie organów administracji publicznej. Zadanie skierowane będzie do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, niekiedy ze sprzężonymi innymi niepełnosprawnościami (np. ruchowa, autyzm, zaburzenia psychiczne)
w wieku od 16 roku życia do późnej starości.

Zadanie realizujemy od 15 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte