Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE NA BASENIE DLA GRUPY DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU DZIELNICY II
Kreska strona

Celem projektu jest poprawa i podtrzymanie sprawności fizycznej oraz rehabilitacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zorganizowanie, dostosowanych do potrzeb i możliwości adresatów projektu, cyklu zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

Projekt ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną udział w zajęciach na basenie, przyczyniających się do poprawy kondycji fizycznej, umiejętności pływania
i bezpiecznego zachowania się w wodzie. Udział w tego rodzaju zajęciach będzie także okazją do treningu umiejętności społecznych – korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz integracji

z innymi osobami.

Adresaci projektu będą mieli możliwość udziału w cyklu zajęć na basenie (łącznie 10),
w bezpiecznych warunkach, przy asyście wykwalifikowanych instruktorów.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 15 dorosłych osób
z niepełnosprawnością będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy al. Pokoju 7 w Krakowie (na terenie dzielnicy II Miasta Krakowa), prowadzonego przez Stowarzyszenie. Stanowić będą one uzupełnienie usługi świadczonej przez dzienny ośrodek wsparcia na zlecenie organów administracji publicznej.

 

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się od 1 września 2015 roku i trwać będzie do
30 listopada 2015 roku.

 „Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Karków”.
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte