Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

AKTYWNY STYL ŻYCIA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ V
Kreska strona
Cel zadania: zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością intelektualną do rehabilitacji społecznej, fizycznej i w konsekwencji zawodowej. Podczas realizacji projektu będziemy kładli nacisk na promowanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzenie grupowych i indywidualnych form wsparcia będziemy realizować poprzez zorganizowanie wybranych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, form spędzania wolnego czasu, a także nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Celem zadania będzie również wspieranie i usprawnianie funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w różnych środowiskach.

Ofertę kierujemy do uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie powiatu m. Kraków oraz powiatu krakowskiego ziemskiego.

Wszystkie założone cele projektu będziemy realizować zgodnie z proponowanymi przez społeczeństwo dziedzinami życia, poprzez udział w różnorodnych formach aktywnego spędzania czasu, w tym:
- zorganizowanie czterech wycieczek turystycznych
- zajęcia na pływalni,
- wyjście do kina, teatru opery i na kręgle.

Projekt jest uzupełnieniem działań stowarzyszenia w zakresie świadczenia usług na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 138 klientów Środowiskowych Domów Samopomocy, prowadzonych przez Stowarzyszenie, jako uzupełnienie usługi świadczonej przez nasze ośrodki na zlecenie organów administracji publicznej. Zadanie skierowane będzie do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, niekiedy ze sprzężonymi innymi niepełnosprawnościami (np. ruchowa, autyzm, zaburzenia psychiczne) w wieku od 16 roku życia do późnej starości.

Zadanie realizujemy od 2 lipca 2018 roku do 9 grudnia 2018 roku.
 
„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON”. 


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte