Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ZAJĘCIA Z CHOREOTERAPII
Kreska strona
„Zajęcia z choreoterapii.”

(Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych.

Zajęcia z choreoterapii (zajęcia teatralno – taneczne) dla grupy osób z terenu Dzielnicy 2.)

Celem zadania jest umożliwienie grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną udziału w cyklu zajęć choreoterapeutycznych.
 
Udział w tego rodzaju zajęciach wpłynie na:
a)         poprawę i podtrzymanie kondycji fizycznej uczestników zajęć,
b)         rehabilitację społeczną grupy osób niepełnosprawnych,
c)         rozwój umiejętności poznawczych adresatów projektu,
d)        rozwijanie zainteresowań, kreatywności i umożliwienie samorealizacji w tym zakresie uczestników zajęć,
e)         rozwijanie umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Zadanie zostanie skierowane do grupy ok. 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które uczęszczają na co dzień do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Dzielnicy II Miasta Krakowa, mieszczącego się przy Alei Pokoju 7. Są to osoby, które względu na charakter i złożoność swojej niepełnosprawności (niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą zaburzenia ze spectrum autyzmu, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychiczne), mają na co dzień ograniczoną możliwość korzystania z form spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej, typowych dla pełnosprawnych osób w ich wieku. Analiza potrzeb i funkcjonowania opisanej grupy osób wskazuje na dużą potrzebę wsparcia jej udziału w życiu społecznym.
 
Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 10.09.2018 r. roku i trwać będzie do 25.11.2018 roku.
 

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte