Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

RADOŚĆ Z AKTYWNOŚCI - WYJŚCIA KULTURALNE I REKREACYJNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Kreska strona

„Radość z aktywności – wyjścia kulturalne i rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.”

(Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych.

Aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne z terenu Dzielnicy 2.)

Celem zadania jest umożliwienie dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną skorzystanie, w bezpiecznych dla siebie warunkach, z oferty kulturalno - rekreacyjnej kierowanej do ogółu społeczeństwa. W ramach zadania jego beneficjenci będą mieli możliwość:

  • ćwiczenia zachowania się w miejscach publicznych,
  • dodatkowej aktywności fizycznej,
  • doświadczenia specyficznej aktywności kulturalnej, jaką jest wyjście od teatru,
  • odbycia treningu planowania i spędzania czasu wolnego.

 
W ramach realizacji zadania uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy będą mieli możliwość udziału w cyklu zajęć na kręgielni. Zajęcia te będą zorganizowane w podgrupach, dobranych pod względem umiejętności i potrzeb uczestników w tym zakresie. Kolejną aktywnością z której skorzystać będą mogli beneficjenci projektu - osoby z niepełnosprawnością – będzie wyjście do teatru.

Działania założone w zadaniu skierowane będą bezpośrednio do około 18 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, działającego przy Al. Pokoju 7 w Krakowie (na terenie dzielnicy II Miasta Krakowa), prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Stanowić będą one uzupełnienie usługi świadczonej przez dzienny ośrodek wsparcia na zlecenie organów administracji publicznej.

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się dn. 27.08.2018 r. roku i trwać będzie do 12.11.2018 roku.

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków”.

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte