Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Prowadzenie ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością (2009-2010)
Kreska strona

Projekt „Prowadzenie ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością” realizowany był w terminach 22 czerwiec – 31 grudzień 2009 oraz 1 luty – 31 grudzień 2010. Projekt był realizowany w lokalu przy ul. Sieradzkiego 21/2.

Cel projektu:

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez towarzyszenie im, prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji i udzielanie wsparcia adekwatnego do ich potrzeb. Utworzony Ośrodek prowadził zajęcia terapeutyczne mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Udzielając wsparcia osobom niepełnosprawnym o bardzo specyficznych potrzebach Ośrodek przyczynił się również do poprawy jakości życia ich rodzin i niejednokrotnie umożliwił opiekunom kontynuację pracy zawodowej.

Działania zrealizowane:

Utworzony Ośrodek prowadził zajęcia terapeutyczne i świadczył wsparcie 10 osobom z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, zamieszkałym na terenie gminy Kraków, posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby te były w różnym wieku i miały różnego stopnia ograniczenia w rozumieniu otaczającego świata. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Ośrodku Wsparcia miały w większości charakter zajęć grupowych i odbywały się w czterech salach, odpowiednio urządzonych i wyposażonych: sali poligraficzno – technicznej, sali muzyczno-plastycznej, pracowni gospodarstwa domowego oraz w sali służącej do rehabilitacji i treningu samoobsługi. Oprócz zajęć grupowych zorganizowano dla uczestników zajęcia indywidualne zgodnie z ich potrzebami. W ramach zajęć z rehabilitacji ruchowej przeprowadzono także zajęcia na basenie.

Rezultaty projektu:

Efekty realizacji projektu dotyczyły trzech sfer funkcjonowania uczestników: osobistej, społecznej i wykonawczej. Zwiększyli oni zakres swojej samodzielności w ubieraniu się, myciu, samodzielnym poruszaniu się i w pracach porządkowych. Niektórzy poszerzyli zakres swoich kontaktów społecznych poprzez nawiązanie nowych relacji w Ośrodku, nabyli umiejętność wspólnego spędzania czasu – zarówno podczas świętowania przy stole jak i wspólnych wyjść rekreacyjnych poza Ośrodek. W sferze wykonawczej niektórzy uczestnicy zwiększyli poziom motywacji do pracy i koncentracji na niej. Kilku osobom udało się nabyć nowe umiejętności praktyczne.

Efekty naszej pracy uznaliśmy za zadowalające i widoczne. Według rodziców/opiekunów udział ich synów/córek/podopiecznych w zajęciach, wpłynął na poprawę ich funkcjonowania i pozytywnie zmienił jakość ich życia. Rodzice zaobserwowali u swoich synów/córek/podopiecznych wzrost samodzielności, poprawę komunikacji i większą motywację do proponowanych aktywności. Uznali też, że pozytywny wpływ Ośrodka Wsparcia na uczestników znalazł swoje odzwierciedlenie w poprawie funkcjonowania całych rodzin.

Projekty współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte