Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

PRACUJ DALEJ
Kreska strona
Projekt „Pracuj dalej” jest realizowany na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 
Projekt jest realizowany na terenie województwa małopolskiego w 3 okresach, łącznie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.
 
Celem projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy i utrzymanie trwałości ich zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego. Metoda zatrudnienia wspomaganego składa się z 5 kroków: zaangażowania osoby z niepełnosprawnością, utworzenia profilu zawodowego, znajdowania stanowiska pracy, zaangażowania pracodawcy, wsparcia w miejscu pracy i poza nim.
Tutaj możesz się dowiedzieć więcej o tej metodzie.
 
Kryteria rekrutacji do projektu:
- zamieszkiwanie na terenie woj. małopolskiego (oświadczenie)
- niepełnosprawność (posiadanie odpowiedniego orzeczenia)
- status na rynku pracy: zatrudniony: osoba, która podjęła zatrudnienie w wyniku wsparcia trenera pracy, ale proces zatrudnienia wspomaganego nie zakończył się (oświadczenie) lub niezatrudniony - w wieku aktywności zawodowej (oświadczenie)
- chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z potrzeby objęcia wsparciem trenera pracy w zatrudnieniu (oświadczenie).
 
Projekt kierujemy w szczególności do osób o szczególnych trudnościach w utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają szans na trwałe miejsce pracy, w tym szczególnie:
- osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osób z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym,
- osób z niepełnoprawnością sprzężoną. (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub przedłożonej dokumentacji medyczno-psychologicznej, w szczególności w stosunku do osób z orzeczoną niepełnosprawnością w związku z niepełnosprawnością psychiczną).
 
Formy wsparcia realizowane w projekcie:
  • Tworzenie profilu zawodowego;
  • Wsparcie klienta przed zatrudnieniem;
  • Warsztaty i treningi grupowe
  • Wsparcie psychologiczno - doradcze;
  • Wsparcie klienta w zatrudnieniu
  • Zaangażowanie pracodawcy i współpraca z rynkiem pracy
 
Harmonogram poszczególnych działań obejmuje: 
  • rekrutację beneficjentów ostatecznych do projektu w każdym okresie do wyczerpania miejsc;
  • realizowanie na bieżąco wszystkich działań wobec uczestników, t. j.: oceny kompetencji pracowniczych, opracowanie Indywidualnego Profilu Zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania i adekwatnie do ich sytuacji na rynku pracy realizację indywidualnych i grupowych treningów umiejętności praktycznych i pracowniczych; wsparcie trenera pracy przed zatrudnieniem i w czasie zatrudnienia, wsparcie psychologiczno – doradcze,
  • monitorowanie rynku pracy pod kątem ofert pracy odpowiednich dla uczestników projektu oraz działania promocyjne.
 
Szczegółowe warunki rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonów: 12 341 46 43, 797 700 202 oraz mailowo: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl oraz w biurze projektu: ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte