Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Dom przy Ognisku – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością
Kreska strona

„Dom przy Ognisku – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością”

W ramach zadania prowadzone będzie mieszkanie treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością („ON” – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: intelektualnej lub psychicznej lub całościowych zaburzeń, w tym autyzmu) mieszkańców powiatów: miasto Kraków, powiat krakowski-ziemski. Placówka zlokalizowana w Modlnicy koło Krakowa zapewnia 24 godzinne wsparcie asystenta i realizację treningów umiejętności kluczowych dla samodzielnego mieszkania poza rodziną pochodzenia.   
Uczestnicy droga pobytów treningowych w mieszkaniu, przy wsparciu zatrudnionej do realizacji działań kadry merytorycznej będą ćwiczyli samodzielne funkcjonowanie poza rodziną pochodzenia, w kluczowych dla samodzielności obszarach.

Główne rezultaty z wykonania zadania to:
  • Zrealizowane przez minimum 8 osób niepełnosprawnych pobytów treningowych w mieszkaniu;
  • Wzrost samowiedzy ON na temat swoich możliwości i potencjału przez określenie poziomu samodzielności w zamieszkaniu;
  • Zwiększenie samodzielności życiowej ON poza rodziną pochodzenia;
  • Podniesienie jakości życia rodziców/opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością;
  • Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o możliwościach i potrzebach związanych z samodzielnym zamieszkaniem dorosłych ON.
Działania prowadzone w ramach zadnia stanowią możliwość zwiększenia dostępu do unikalnej na terenie Małopolski rehabilitacji społecznej Osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie działania w projekcie realizowane są w oparciu indywidualne możliwości i ograniczenia każdego uczestnika, zachowując zasadę równości szans ze względu na płeć, wykształcenie, pochodzenie czy wyznanie. 

Zadanie realizujemy od 1 lipca 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji  Województwa Małopolskiego”.

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte