Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty w trakcie realizacji

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZINĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM LUB DOROSŁYM DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Kreska strona
WARSZTATY „MOJE DZIECKO JEST DOROSŁE” I KONCERT „MOGĘ WIĘCEJ”

Termin realizacji zadania:
    1.05.2024 r. - 31.12.2024 r.
   (o konkretnych terminach warsztatów i koncertu będziemy informować na naszej stronie internetowej w aktualnościach i w mediach społecznościowych)

Opis zadania:
    Zaplanowane działania wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Wspieranie aktywności rodzin oraz zdolności do samostanowienia podkreśla zrozumienie realnych wyzwań, z jakimi borykają się te osoby. Skierowanie działań zarówno do osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich wspierających, uwzględnia szerokie spektrum potrzeb i wsparcia. To podejście holistyczne, uwzględniające także rodzinny kontekst osób z niepełnosprawnością.
    Spotkania warsztatowe "Moje dziecko jest dorosłe" oraz koncert integracyjny "Mogę więcej" zostaną skierowane na konkretne obszary potrzeb beneficjentów. Warsztaty mają za zadanie wspierać radzenie sobie z dorosłością członków rodziny i podopiecznych, promując samostanowienie. Koncert ma za zadanie integrować społeczność lokalną, pozwalać na rozwijanie pasji i zdobywanie nowych doświadczeń. Zaplanowane wydarzenia, zwłaszcza koncert integracyjny, mają na celu nie tylko zapewnienie rozrywki, ale także integrację społeczną, zacieśnianie więzi w lokalnej społeczności i tworzenie nowych możliwości odpoczynku dla osób z niepełnosprawnościami. Działania organizacji są ukierunkowane na konkretne potrzeby grupy docelowej, z uwzględnieniem aspektów integracyjnych, samostanowienia i wsparcia rodzin. Realizacja tych działań przyczyni się do budowy bardziej inkluzywnej społeczności.

    Warsztaty z cyklu "Moje dziecko jest dorosłe":
  • "Poradnictwo prawne" - polski system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną pozostawia wiele niewiadomych w sferze majątków, przyszłości, zarabiania pieniędzy, dziedziczenia, samodzielnego życia. Warsztaty z prawnikiem będą okazją do poznania różnych rozwiązań możliwych w naszym systemie prawnym, a także pozwolą na rozwianie wątpliwości w indywidualnych przypadkach.
  • "Konwencja - samostanowienie" - podstawą do zmiany swojego podejścia do bliskich, dorastających osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest zmiana perspektywy, spojrzenie na nich w innym świetle. Ułatwić może to poznanie konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością i poznanie sposobów funkcjonowania OzN w innych krajach. Zobaczenie, że “się da” może ułatwić wyruszenie w tę daleką drogę jaką jest pozwolenie swoim bliskim na samostanowienie, samodzielność i ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny. Celowo nie byłby to pierwszy z warsztatów “Moje dziecko jest dorosłe”, bo chcemy aby najpierw bliscy osób z niepełnosprawnością intelektualną mogli uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów, które najpewniej są bardziej pilne i budzące niepokój. Za zmianami, które one wymuszą, będzie mogła pójść szersza zmiana myślenia o bliskich. Warsztaty będą przedstawiały szereg rozwiązań i przykładów dotyczących poszanowania prawa do samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
    Koncert "Mogę więcej":
  • Wydarzenia integracyjne są naturalnym sposobem łączenia dobrej zabawy, nauki, wymiany i zdobywania nowych doświadczeń, rekreacji, odpoczynku, zaznania poczucia sprawczości, zaistnienia w nowych rolach społecznych i wiele więcej. Koncert “Mogę więcej” będzie okazją do realizacji wszystkich powyższych założeń. Przygotowana oferta uwzględnia osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i stopniach sprawności. Szczególnym wsparciem zostaną otoczone osoby z niepełnosprawnościami, aby umożliwić im pełne uczestniczenie w wydarzeniu. Inkluzywnością naszych wydarzeń chcemy wyznaczać standard wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pozwalając im i ich bliskim na korzystanie z życia jak najpełniej. Kraków, jako Miasto Kultury, jest doskonałym miejscem do naszych działań. Mamy na miejscu znakomitych, znanych artystów, którzy potrafią nawiązać kontakt z publicznością, sprawiając, że każdy świetnie się bawi.

Grupa docelowa:
    Odbiorcami działań będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby, które wspierają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadanie publiczna współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte