Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

1,5 % podatku

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1,5% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego, wpłacając wyliczoną w PIT sumę na jej konto.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" uzyskało status organizacji pożytku publicznego w 2005 roku.

Przekazanie 1,5% organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika. Przekazując naszej organizacji 1,5% podatku dochodowego wspieracie Państwo nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego ?
 
Gdy już wiemy, komu chcemy przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to będzie kwota. Najpierw zatem należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1,5% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT -36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej "wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" znajdziemy rubrykę "Wnioskowana Kwota" (dla PIT-36 jest to pozycja nr 314, dla PIT-37 jest to pozycja 126). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1,5%. Według nowych zasad przekazywania 1,5% podatku, obowiązujących po raz pierwszy w rozliczeniach za 2007r. należy również podać nazwę organizacji, na rzecz której chcemy przekazać 1,5% podatku (dla PIT-36 jest to pozycja nr 312, dla PIT-37 jest to pozycja 124), oraz numer KRS tej organizacji (dla PIT-36 jest to pozycja nr 313, dla PIT-37 jest to pozycja 125).
Jeżeli zechcą Państwo przekazać 1,5% podatku na rzecz ChSON "Ognisko" należy wpisać w rozliczeniu rocznym numer KRS organizacji:

numer KRS: 0000122277

Dziękujemy Państwu za zaufanie i udzielone nam wsparcie!

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Pobierz program


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte