Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Recenzje książek

Wieczne dzieci czy dorośli. Problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kreska strona
autor: praca zbiorowa, tłuaczenie:
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa

To jedna z niewielu pozycji, które ukazały się w Polsce, poruszających temat uczuć i płciowości ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Powoli godzimy się z faktem, że osoby z upośledzeniem umysłowym wchodzą w świat dorosłych, choć koncepcja "wiecznych dzieci" była szalenie wygodna - opiekunowie decydowali o ich potrzebach, planowali im życie. Ale dorosłość osób niepełnosprawnych intelektualnie niesie też ze sobą problemy, z którymi muszą się oni zmierzyć, a nauczyciele, terapeuci i rodzice winni im w tym pomóc.
Mam nadzieję, że na niektóre pytania znajdziemy odpowiedź na kartach proponowanej książki. Składa się ona z czterech rozdziałów. Autorką pierwszego jest Daria Mejnartowicz - "Seksualność osób z zespołem Downa". Autorka przytacza mity i stereotypy dotyczące osób z zespołem Downa, akty prawne mówiące o godności, poszanowaniu życia prywatnego i rodzinnego, posiadania własnej przestrzeni życiowej, nieskrępowanych kontaktów z ludźmi obu płci. Przedstawia badania światowe dotyczące seksualności tej grupy osób oraz omawia ich problemy psychiczne, społeczne oraz nadużycia seksualne. Prezentuje postawy nauczycieli wobec seksualizmu osób z zespołem Downa oraz postulaty ich rodziców.
Iwona Wojtczak-Grzesińska i Aleksandra Malinowska udzielają odpowiedzi na tytułowe pytanie - "Wieczne dzieci czy dorośli". Autorki podkreślają, "że sam proces edukacji seksualnej osób z upośledzeniem umysłowym, jak i rozwiązywanie problemów w tej sferze wymagają szczególnej odpowiedzialności i umiejętności osobowych ze strony realizatorów."
Pavlina Suchankova podejmuje temat: "Seksualność dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną" w aspekcie edukacji seksualnej, konsekwencji braku społecznego przyzwolenia i edukacji, zagranicznych rozwiązań i polskiego prawa.
Pracę zamyka artykuł Agnieszki Kumanieckiej-Wiśniewskiej: "Kobiety upośledzone umysłowo o sobie - seksualność, stereotypy, identyfikacja". Nie umiem go streścić - po prostu trzeba go przeczytać.

Danuta Wolska

Pozostale aktualnosci
Bajki, które leczą. Część 1.   Bajki, które leczą. Część 2.   Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym
autor: Doris Brett
wiecej
 
autor: Doris Brett
wiecej
 
autor: Nancie R. Finnie
wiecej
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte